Brannsikring av bolig

Viste du at nesten halvparten av alle boligbranner i Norge er forårsaket av feil i det elektriske anlegget? Generelt sett er ikke el-sikkerheten i norske boliger veldig høy. Vi i Norge er spesielt utsatt for denne typen brann, siden vi har et høyere strømforbruk enn mange andre land.

Men større fokus på el-sikkerhet kunne unngått veldig mange av disse brannene. Du kan bedre elsikkerheten i din bolig med enkle midler, pass på at alle de elektriske installasjonene er i orden og blir brukt riktig. Dersom du er usikker på brannsikringen i din bolig, bør du be om en el-sjekk i dag. Vi kan komme hjem til deg og gå gjennom hele det elektriske anlegget og gi deg en tilstandsrapport. I tillegg kan vi gi deg råd om el-sikkerhet, brannsikring, strømsparing og riktig bruk av det elektriske utstyret.

Den sikreste måten å kontrollere om anlegget er sikkert, er å be dyktige fagfolk om hjelp med en grundig el-sjekk. Vi hjelper deg gjerne! Vi kan også komme med konkrete forslag til hvordan anlegget kan gjøres tryggere ved bruk. Dette kan for eksempel være komfyrvakt, timer på stikkontakter eller å utvide kapasiteten hvis det er behov for dette. Vi kan også montere brannvarslingsanlegg hvor detektoren er seriekoblet. Det er viktig å ha et godt vedlikehold og tilpasset elektrisk anlegg for å sikre boligen mot branntilløp grunnet elektriske feil.

Kontakt oss i Elektroinstallasjon for råd og veiledning.