Vi kontrollerer ditt elektriske anlegg

Loven sier at du selv er ansvarlig for at det elektriske anlegget i boligen din er i forsvarlig stand. Skulle det oppstå brann eller andre skader på grunn av feil i anlegget vil du kanskje få avkorting fra forsikringsselskapet. Dette kan du unngå ved å bestille en EL-sjekk hos oss.

Ved å bestille El-sjekk gjennom oss er du garantert å få en fagutdannet saksbehandler. Saksbehandleren kommer hjem til deg på et avtalt tidspunkt. Elektrikeren går gjennom hele det elektriske anlegget i boligen din. Alt fra sikringsskapet og ut til hvert enkelt lampepunkt eller stikkontakt.

Hvor sikkert er ditt hjem?

  • Har du gamle ledninger?
  • Løser jordfeilbryter ut?
  • Har du mange skjøteledninger?
  • Er sikringsskapet oppdatert?
  • Er alle kontakter og brytere i orden?
  • Er anlegget jordet på forskriftsmessig måte?
  • Har du sjekket at pulverapparat og brannslanger fungerer?
  • Går sikringene dine ofte?