Lovfestet rett til ladepunkt

Alle i borettslag kan snart få lovfestet rett til å lade elbil. Flertallet i Stortinget vil gi eiere og sameiere i borettslag rett til å opprette ladepunkt for elbil. Flere kommuner i Akershus, blant annet Oslo har allerede støtteordninger for utbygging av ladestasjoner. Mye tyder på at flere kommuner snart kommer etter.

Før eller senere må du som beslutningstaker forholde deg til dette. Det er alltid en fordel å starte tidlig med planlegging. Mest sannsynligvis trenger du hjelp av en tredjepart for å planlegge og utføre utbyggingen. Dermed kan det være smart å undersøke effektive, sikre og langsiktige løsninger.

Elbillading i borettslag

Effektiv og sikker ladeløsning for hele borettslaget?

  • Ladere satt opp av enkeltbeboere kan førte til ujevn fordeling av ladestrøm. Sikre deg at det er nok strøm til alle. Vi har løsninger som fordeler ladestrøm til alle, til enhver tid.
  • Andre ulemper med ladestasjoner satt opp av enkeltbeboere er fordeling av utgifter. Dersom noen lader bilen via vanlig stikkontakt eller med egen ladeløsning kan det føre til at noen bruker større andeler av felles strømmen.  Unngå dette med et brukervennlig system for borettslag.
  • Vi tilbyr brikke eller sms som betalings løsninger.
  • Vi tilbyr overvåkning av systemet. Dette legge til rette for relevant informasjon som oppetider, totalt forbruk og servicebehov.
  • Gjennom vår serviceavtale garanterer vi deg at systemet virker til enhver tid.

CLU er løsningen!

Hovedformålet til CLU er å maksimere ladehastigheten uten å øke størrelsen på strømtilførselen til bygget. Enten det omhandler ladestasjon i hjemmet eller å dele mellom strømforbrukende elementer og ladestasjon i hjemmet. CLU løser også formål som å dele på effekten mellom ladestasjonene eller delegere strøm mellom flere ladegrupper i et stort anlegg.

eRange ladeanlegg fra DEFA

Vi leverer og monterer eRange ladeanlegg fra DEFA. Det finner flere tusen eRange-bokser rundt om i Norge, denne lade løsningen er bygget for fremtiden.

Elbillading i borettslag