Tips til bedre elsikkerhet

Nedenfor kan du lese om tips til økt elsikkerhet i din bolig.

01. Panelovner

En panelovn må aldri tildekkes! Uansett om overflate temperaturen er lav, noe som er veldig vanlig blant dagens panelovner. Tildekking av panelovner kan være en potensiell farlig situasjon, hvor det kan forekomme brann.

Dersom du har gardiner hengende i nærheten av panelovner, sørg for at det ikke er kontakt mellom gardinene og panelovnen. For å unngå kontakt kan du montere en gardinbøyle som holder gardinene bort fra panelovnen. Bøylen monteres over ovnen og sørger for at gardinene ikke kommer i kontakt med den varme overflaten.

Termografi elsikkerhet

02. Berøringsfare

Hvis du får elektrisk støt av å berøre elektriske apparater, kan det være tegn på feil i det elektriske anlegget. Elektrisk støt kan medføre livsfare. Vi kan ta en EL-sjekk av ditt elektriske anlegg, så får du en tilstandsrapport som forteller deg hvilke punkter som må forbedres.

03. Skjøteledninger og gulvkontakter

De aller fleste har en gulvkontakt eller skjøteledning som blir brukt uforsvarlig. Dette gjelder ofte området hvor det er behov for flere støpsler, dette kan være ved TV benken eller PC-er. Her samles det raskt støv og såkalte lysbuer som kan forårsake gnister.

Et tips til å unngå farlige situasjoner i områder som dette er å bytte ut den gamle doble stikkontakten med en stikkontakt med inntil 8 uttak. Dette gjør at du slepper å bruke gulvkontakter og skjøteledninger, og risikoen for gnister synker.

04. Sjekk sikringsskapet ditt

Sikringsskap med gamle skrusikringer kan være brannfarlige. Varmegang i sikringsskapet kan være et faresignal. Vi anbefaler dermed at kjenner på skrusikringene og sjekker om de er varme. Dersom de er gamle anbefaler vi deg å bytte skrusikringene med automatiskesikringer. Hovedsikringen bær være en automatisksikring av selektiv type.

05. Jordfeil

Alle nye sikringsskap har en jordfeilbryter. Når det oppstår en jordfeil i din installasjon kobler jordfeilbryteren ut en eller flere av kursene. Dette reduserer brannfaren til et minimum.

Trenger du en elsjekk?
Vi kontrollerer ditt elektriske anlegg