Energimerking

En energiattest må fylles ut dersom du skal selge eller leie ut en bolig. Denne attesten viser bygningens energistandard med et energimerke. Du legger inn opplysninger om boligen i noe som minner om en selvangivelse, du kan velge mellom en enkel registrering eller en detaljert registrering.

Enkel registrering passer for boliger som småhus, rekkehus og leiligheter. Så lenge det ikke er gjort noen etterisoleringstiltak eller byttet ut vinduer i ettertid.

Detaljert registrering passer for bygninger og boliger hvor det er gjort etterisoleringstiltak (isolering av loft, utskriftning av vinduer) eller bygninger og boliger med påbygg. Dette gir mulighet for å oppgi flere detaljer som isolasjonstykkelser i vegger og tak. En boligeier kan nøye seg med å oppgi byggeår, areal og bygningstype på det enkleste nivået. Boligen vil da få et energimerke som er typisk for denne typen bolig. Ved å velge en detaljert registrering er mulighetene større for å ta hensyn til boligens særtrekk som er tilført gjennom tillbygg og rehabilitering.

Energimerking
Elektriker fra Elektroinstallasjon AS Kjøkken inspirasjon Energimerking

Karakterskalaen i energiattesten

Det vil bli oppgitt både et energimerke og oppvarmingsmerke i energiattesten. Energimerket oppgir en karakter fra A til G avhengig av beregnet levert energi. Oppvarmingssystemet som er installert rangeres utfra oppvarmingsmerket. Karakterskalaen kan bli endret dersom NVE mener det er behov for det.