LED

I september 2009 startet EU utfasing av de normale glødelampene fra det Europeiske markedet.

Klare halogenlyskilder og klare glødelamper vil gradvis forsvinne, men matte halogenlyskilder og matte glødelamper allerede er fjernet. Målet med dette tiltaket er å redusere CO2-utlippet betydelig.

20% av det totale strømforbruket i en gjennomsnittlig bolig går til belysning. Vi i Norden kan redusere CO2-utslippet med hele 1,75 milliarder tonn pr.år ved overgang til LED-belysning. Med omlegging til LED-belysning vil en privat husholdning kunne spare 4,5 milliarder norske kroner.

LED
LED

Hva er LED?

LED er en forkortelse for Light Emitting Diode. LED-lyskildene gir lys med det samme du trykker på bryteren, de har ingen oppvarmingstid. Lyskildene bruker betydelig mindre strøm enn tradisjonelle glødelamper.

LED-belysning reduserer energibehovet med 80% sammenlignet med tradisjonelle glødelamper og 90% sammenlignet med halogenlyskilder. Det vill si at LED-belysning bruker langt mindre strøm for å oppnå samme lyseffekt som en tradisjonell lyskilde. LED-lyskilder avgir omtrent ingen varme og inneholder ingen farlige stoffer. Itillegg har LED-belysning en levetid på henholdsvis 15 og 25 år.