Reduser energikostnadene med inntil 40%

I Norge har strømmen lenge vært billig, men i de siste årene har strømprisene steget. Spesielt i kalde tider har strømprisene vært høye. Det vil gi store utslag på strømregningen i vinterhalvåret, hvis strøm er den primære oppvarmingskilden. Du kan redusere strømregningen med opptil 20% dersom du installerer lys- og varmestyring. Dette er et av de beste energieffektiviseringstiltakene. Bruk kun strøm der du er eller der du trenger det ved å montere styringsenheter for belysning og oppvarming.Dersom du ønsker å spre kostnadene er det mulig å montere systemet trinnvis. Vi tilbyr tre løsninger for energieffektivisering: varmestyring, lysstyring og smarthus.

Lysstyring

Styr all belysning i din bolig med lysstyring. Med brytere og sensorer kan du styre all belysning i ditt hjem. Optimaliser lyset til arbeid eller hygge med å dempe eller heve lysstyrken. Med et lysstyringssystem kan du sette preget du ønsker i rommet, enten om det er til en middag med gjester eller til arbeid.

Varmestyring

Bruk strøm der du er eller der du trenger det med varmestyring. Du kan redusere strømforbruket og kostnadene med et varmestyringssystem. Ca 60 % av boligens totale energiforbruk går til oppvarming. Du kan redusere strømforbruket med hele 5% ved å senke temperaturen én grad. Styr både panelovner og elektriske varmekabler med en og samme enhet. Vi tilbyr styringssystemer som både er enkle å montere og betjene.

Lys- og varmestyring
smarthus bergen Hytte Lys- og varmestyring

Smarthus

Smarthus er et system som tenker for deg! Du slipper å tenke på energieffektivisering. Systemet styrer temperaturregulering og slår av lysene når rommene er i bruk. Med veggpanel, nettbrett, hjemme-PC eller mobil kan du enkelt styre for eksempel innetemperaturer eller plenens vanningsanlegg. En fagutdannet elektriker installerer hovedprogrameringen, resten håndterer du selv. Smarthussystemet kan både varsle om tyveri, brann og vannskader når du ikke er hjemme. Systemet egner seg like godt for eldre leiligheter og hus som nyoppførte boliger.

Næringsbygg

Et næringsbygg er som oftest tomt 2/3 av døgnet. Hvis alle hadde slått av lys og varme går de gikk for dagen kunne dette redusert energikostnaden med inntil 40%. Dette gjør at bedriften kunne spart mange tusen kroner. Vi har tre enkle tiltak for energisparing:

  • Senk temperaturen i helgene og om natten.
  • Lett ned temperaturen på rom som ikke krever romtemperatur.
  • Styr lyset slik at det kun er på ved behov.

Kartlegg anlegget for å spare mest mulig energi. Våre elektrikere kan gi deg råd om hvilke løsninger som er mest optimale for ditt bygg. Vi kan estimere effekten i forhold til redusert forbruk og investeringskostnadene.