Hvordan få smarthus?

Du trenger ikke bygge om hele bolig for å få smarthus. Du kan starte med noe enkelt, som for eksempel lys eller varmestyring. Ta kontakt for pristilbud.

Hvordan sette opp elbillading i borettslag garasje?

I borettslag og sameier er det ofte hensiktsmessig å sette opp et felles ladeanlegg.

Vi installerer ladeanlegg med dynamisk last- og fasebalansering. På disse anleggene utnyttes den tilgjengelige strømmen i ladeanlegget optimalt. Strømmen fordeles rettferdig og sømløst mellom alle bilene som står parkert, og åpner for at alle kan lade samtidig uten å overbelaste anlegget.

Hva koster det å lade elbil?

Pris på lading av elbil avhenger av strømprisen og nettleie. I gjennomsnitt bruker en elbil mellom 1 og 2,5 kW per mil. Kjører du 10.000 km i året vil elbilens strømforbruk ligge på rundt 2000 kWh. Om man tar utgangspunkt i at strømprisen er 1 krone per kWh inkludert nettleie, vil det koste 2000 kroner årlig å lade elbilen hjemme.

Hvordan lade elbil?

Allment tilgjengelige ladeuttak (offentlige) skal være mode 3 kontakt/uttak.

    1. Industrikontakt og husholdningskontakt er fjernet som løsning for allment tilgjengelig ladepunkter.

Det er nå krav om at tilkoblingspunktet skal være beskyttet av et overspenningsvern. Dette kan være overspenningsvernet som står foran hele installasjonen.

Kravet til dedikert kurs er videreført, men dersom det skal monteres et nytt ladepunkt i en eksisterende frittliggende garasje kan dette monteres på eksisterende kurs, med noen forbehold* (NEK 400:722.305.301 – Oppdeling av installasjoner).

Lading med vanlig stikkontakt (Schuko) er lovlig ved privat bruk, men skal være beskyttet med et overstrømsvern på 10A og jordfeilbryter Type B, samt dedikert kurs.

Individuelt jordfeilvern med merkeutløsestrøm ≤ 30 mA; jordfeilbryter Type B eller en kombinasjon med Type A/F og utstyr for detektering av DC feilstrømmer (RDC-DD 6mA).

Skjøteledning skal ikke benyttes.

Overganger av diverse arter kan ikke benyttes, med unntak hvis det samsvarer med anbefalingene til produsenten av utstyret og det elektriske kjøretøyet.

* 722.305.301: Dersom det skal monteres ett nytt tilkoblingspunkt for elektrisk kjøretøy til bruk i en eksisterende, frittliggende privat garasje, carport, utvendig bod eller lignende, kan dette tilkoblingspunktet monteres på en eksisterende forbrukerkurs. Under den forutsetning at ulempen med utilsiktet utkobling av kursen aksepteres av eier. Merk at strømkursen ikke skal forsyne andre tilkoblingspunkter, men kun utstyr og stikkontakter montert i umiddelbar nærhet til tilkoblingspunktet som skal monteres.

Hva er komfyrvakt?

En komfyrvakt består av en sensor og en strømavbryter. Sensoren overvåker kokeplatene, og dersom den oppdager fare for brann, vil den utløse en alarm og stenge av strømforsyningen til komfyr/koketopp.

Hva er et smarthus?

Et smarthus er et hus med smarte teknologiske løsninger som gjør hverdagen enklere, tryggere og mer komfortabel ved hjelp av sensorer, automatikk og app.

Hvorfor velge smarthus?

Noen av de største fordelene ved smarthus er:

  • Økt komfort i hverdagen
  • Enkel kontroll over det elektriske i boligen via app
  • Økt sikkerhet
  • Bedre inneklima
  • Redusert strømforbruk
Hva koster det å pusse opp et kjøkken?

Oppgradering av det elektriske anlegget på et kjøkken kan koste alt fra 15 000 kroner til 60 000 kroner. Dette avhenger om hva du har av kurser og punkter i rommet, i tillegg til hva du ønsker av stikkontakter, lys og styring.  En generell oppgradering av et kjøkken vil vanligvis koste rundt 30 000 kroner.

Hvor mange kurser må man ha på kjøkken?

Antall kurser og fordelingen av belastninger på kurser står sentralt i utformingen av en funksjonell, sikker, fleksibel og fremtidsrettet installasjon. Strømforsyningen til et rom i en bolig skal være planlagt slik at alle vanlige funksjoner i rommet som krever strøm samtidig, blir ivaretatt. Derfor anbefales det at det etableres egne kurser for hvert enkelt utstyr med merkeeffekt >1500w.

På kjøkken er dette vanligvis komfyr, platetopp, oppvaskmaskin og varmtvannsbereder. I tillegg må det etableres kurs for annet elektrisk anlegg i rommet.