Vi skifter ut ditt gamle sikringsskap

LES DETTE FØR DU VELGER LØSNING:

Vi ønsker å forklare deg forskjellen på sikringsautomater og jordfeilautomater da dette er lett å bli blandet av grunnet tilsynelatende lave priser.

Ved jordfeil slår sikringsautomater som krever en felles foranstående jordfeilbryter ut. Dette fører til at hele det elektriske anlegget legges strømløst.Det vil si at både fryseboks og kjøleskap blir slått av, og dette kan skje når hele familien er bortreist. Ikke velg gårsdagens produkter!

Når jordfeilautomater slår ut den kursen det er jordfeil på har resten av det elektriske anlegget strøm. Dette koster noe mer, men et nytt sikringsskap kan du ha i mange år. Det er som oftest svært enkelt å installere avdekking i de rimligste tildbudene.

REHABILITERING AV DITT GAMLE SIKRINGSSKAP

Vi kan skifte ut innmaten i ditt gamle sikringsskap med moderne komponenter. Dette gir deg økt trygghet i hjemmet samt er den en kostnadseffektiv og smart løsning.

Sikringsskap El-sjekk bolig
Termografi Sikringsskap Spare strøm

Sikringsskap og brannsikkerhet

Har du et sikringsskap med gammeldagse skrusikringer? Da bør du få sjekket tilstanden på sikringsskapet så raskt som mulig.

Flere eldre sikringsskap er ikke tilpasset strømforbruket vi har i dag. Skapene kan og innholdet kan ofte være i dårlig forfatning og kretsene er ofte overbelastet. Dette kan utgi store brannfarer.

Beskytt kursen i huset slik at ledninger og stikkontakter ikke blir overbelastet. Dette kan vi hjelpe deg med ved å installere et nytt sikringsskap med moderne automatsikringer med jordfeilautomat. Ved å bytte ut det gamle sikringsskapet sørger du for at ikke farlig jordfeilstrømmer blir stående i anlegget og skape brannfare. Vi installerer overspenningsvern, dette beskytter mot høye spenninger på nettet som kan skade elektriske artikler som er plugget i stikkontaktene.

Utskiftning av sikringsskap må gjøres av et autorisert installasjonsfirma. Vi vet jvilke krav som stilles når man skal installere kurser, sikringsskap, stikkontakter, lys og varme. Ved å velge oss frsikrer du deg om et sikringsskap som er trygt mange år fremover.

Når man bytter sikringsskap er det ofte nødvendig å legge inn noen nye kurser. Dette grunnet gamle skrusikringer som gjorde det mulig å overbelaste kursen i huset. Dette skjer ikke med nye kurser.