Hvordan spare strøm

ENØK, tiltak som ikke går ut over komforten.

Selv om mange i Norge har strøm som hovedvarmekilde, har behovet for å innføre ENØK vært begrenset. Strømprisene våre har de siste årene blitt påvirket av det internasjonale markedet. Fokuset på ENØK er økende, da mange opplever at prisene stiger. På grunn av et bilde media skapte av ENØK har mange et feilaktig syn på hva tiltaket innebærer.

Termografi Sikringsskap Spare strøm

ENØK handler ikke om at du skal sitte å fryse under et teppe i halvmørket. Tiltaket fokuserer på å spare strøm uten at det går utover komforten. Over halvparten av energiutgiftene i en norsk husstand er energi brukt til oppvarming og belysning. Store deler av denne energien brukes når vi ikke er hjemme, eller i rom hvor vi ikke oppholder oss.

Å redusere strømforbruket uten at det går utover komforten, er enklere enn du tror. Montering av styringsenheter for belysning og oppvarming er det mest effektive ENØK-tiltaket. Tiltaket innebærer at du kun bruker oppvarming og belysning akkurat der du er eller når du trenger det. En styringsenhet for varme og belysning kan redusere strømregningen med inntil 20%. Utover dette er det enkelt å installere og kan monteres trinnvis hvis du ønsker å spre kostnadene. Hvis du er ute etter å spare strøm hjemme hos deg, gir våre elektrikere mer en gjerne ENØK-råd om hvordan du kan utnytte mulighetene best mulig. ENØK-råd er et tilbud hvor vi sender en fagutdannet elektriker hjem til deg og sjekker hvordan varme- og lysstyring best kan installeres i ditt hjem.