Avslør feil før de får farlige konsekvenser

Ved hjelp av termografi leser vi av temperatur på en overflate, med et såkalt IR-kamera. Det kan også brukes et termokamera som er sensitivt for infrarød stråling. Termografi brukes ofte til å undersøke bygninger for å avdekke unødvendig varmetap eller som et verktøy for å oppdage varmegang i elektriske anlegg. Termografi brukes også på områder der temperaturforskjeller kan gi en indikasjon på problemer.

Ved å finne feil i det elektriske anlegget før det utvikler seg, forebygger vi både brann og driftsstans. Ved hjelp av termografikamera kan vi lokalisere brannfarlige og dårlige koblinger. Utover dette kontrollerer vi at komponenter ikke overstrider temperaturene de er beregnet for. Med elektrotermografi vil du få vite hvilke komponenter som eventuelt må byttes ut.

Termografi elsikkerhet
Termografi Sikringsskap Spare strøm

Unngå driftsstans

De fleste branner i det elektriske anlegget forårsakes av feil som utvikler seg over tid. Vi hjelper deg å finne problemene i god tid slik at vi kan løse det i en tidlig fase. Det kan være avgjørende å finne feilene i god tid for å forhindre brann eller strømbrudd med påfølgende driftsstans i bygget.

Vi anbefaler å innføre termografering som en jevnlig del av et kontrollprogram, for å forebygge bann og driftsstans i bygget. Det vil blant annet bidra til å oppdage varmegang i koblinger, avdekke komponentfeil, registrere feilbelastninger og forebygge brann i el-tavle.