Tilskuddsordning fra ENOVA

Ønsker du gode og bevisste energivalg? Enovas tilskuddsordning er et bidrag til nettopp dette.

Her er noen produkter til alternativ oppvarming og reduksjon av strømforbruket som ordningen omfatter:

 • Luft-vann varmepumpe
 • Væske-vann varmepumpe
 • Sentralt varmestyringssystem
 • Pelletskamin
 • Solfanger
 • Pelletskjele

Inntil 20% av kostnadene (opp til et maksimalt støttebeløp) støtter tilskuddsordningen. Husk å søk før du kjøper.

Tilsagnet gis under følgende forutsetninger

 • Tilsagn gis kun til husholdninger og skal anvendes til boligformål. En husholdning/boenhet kan til enhver tid bare ha registrert en søknad eller uavsluttet sak og kan kun søke om tilskudd til samme type tiltak en gang.
 • Tilsagnet kan kun benyttes til den type tiltak det er gitt tilsagn om.
 • Kjøper av tilskuddsberettiget utstyr og mottaker av tilskudd må være medlem av husholdningen. All fakturadokumentasjon må kunne knyttes til husstanden.
 • Det utbetales ikke tilskudd for tiltak som er påbegynt eller fullført ved innsending av søknaden. Det skal heller ikke ha påløpt kostnader til tiltaket det søkes om tilskudd til, før registrering av søknad.
 • Det gis kun tilskudd til utstyr som er nytt fra fabrikk og som er omfattet av normale utstyrsgarantier.

Det er ikke anledning til å motta annen offentlig støtte til tiltaket.